Säkerhet

Ombord på Roslagsevents båtar har vi hög säkerhet och vi uppfyller Transportstyrelsens krav och direktiv för båtar och bemanning.

Passagerare

Varje passagerare erbjuds säkerhetsutrustning i form av flytoverall och flytväst. Ytterligare utrustning för att resan skall vara bekväm är mössa, handskar och skidglasögon. Detta gör att vi kan färdas bekvämt även i kyla, regn och vind.

Båtar

Våra båtar och de vi anlitar för transport är CE godkända och utrustade och godkända av Transportstyrelsen enligt deras krav för snabba fartyg.

Förare

Våra förare har god sjövana och har tillbringat lång tid på sjön. De är utbildade med behörighet och certifikat enligt Transportstyrelsens föreskrifter för förare av snabba fartyg. Våra förare är utbildade i HLR och brandbekämpning.

Regler

Att resa med en RIB-båt av vår typ kan innebära kraftiga stötar, g-krafter och vibrationer. För att bibehålla säkerheten åt passagerare, besättning och fartyg förbehåller sig Roslagsevent rätten att neka passagerare resa. Att företa en resa kan tex vara olämpligt vid graviditet eller besvär med knän, nacke, rygg eller höft. Det är passagerarens ansvar att informera föraren vid något av ovanstående besvär. Passageraren har även ansvar i att informera föraren om annan relevant information innan resan påbörjas. Föraren äger även rätten att neka passagerare resa för berusade, påverkade eller hotfulla personer eller om personen bedöms vara en fara för besättning, fartyg eller passagerare. Varje situation bedöms enskilt och på plats.